Výučba pre firmy a jazykové audity

Kurzy zabezpečujeme vo všetkých krajoch na celom území Slovenska.

Lekcie s našimi lektormi prebiehajú vo Vašich firemných priestoroch. Zabezpečujeme kurzy všeobecného a odborného jazyka. Pred spustenim projektov vykonávame jazykový audit, čo je písomné a ústne testovanie, určenie aktuálnej úrovne, stanovenie obsahu kurzu a cieľa.

Úroveň možno určiť dvoma spôsobmi

1

Slovným označením začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / pokročilý alebo aktívny užívateľ slovom aj písmom / expert, prekladateľ.

2

Označením A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 podľa spoločného európskeho referenčného rámca.

Na základe vlastných sledovaní a meraní v spolupráci s nadnárodnými spoločnostiami vieme podľa objednaného počtu hodín odhadnúť, za aký čas sa klient vie posunúť o koľko jazykových úrovní. Kvalitný lektor a dobrá učebnica sú samozrejmosťou.

Pokiaľ je cieľom kurzu posun v jazykovej úrovni je nesystematická výučba bez základnej učebnice z náhodne kopírovaných materiálov, i keď sa spočiatku môže javiť ako zaujímavá, zbytočnou stratou času a firemných financií.

Učebnicu po dohovore klientom dopĺňame BRAINY slovníkmi a BRAINY nahrávkami hlavne pri začiatočníckej a mierne pokročilej úrovni. Je to obdobie, kedy je nutný dril ucelených viet, nácvik výslovnosti, nácvik správnej intonácie a melódie jazyka. Čím lepšie sú tieto zručnosi zvládnuté, tým lepšie sa rozvíja porozumenie a následne rozprávanie.

Je pre nás potešením, že klienti, o ktorých sa staráme, sú našimi partnermi mnoho rokov prakticky od ich vstupu na slovenský trh. Naši klienti.