Preklady a tlmočenia

Máme odborný a stabilný tím prekladateľov a tlmočníkov, preto vám vieme zaručiť najvyššiu kvalitu.

  • Vy nám zašlete preklad, my ho obratom naceníme.
  • Preklady a tlmočenia ponúkame v dostupných cenách, každý preklad a tlmočenie naceňujeme osobitne a po dohode s objednávateľom.
  • Objednať si môžete preklady úradné a neúradné, jednoduché i náročné, neodborné i odborné, malé i veľké súbory vrátane návodov a príručiek, a to vo všetkých európskych jazykoch.
  • Pri úradných prekladoch je na vás, či budeme viazať preklad s originálom, kópiou alebo notársky overenou kópiou.
  • Radi Vám poradíme.
  • Pri opakovanej spolupráci zabezpečujeme preklad /tlmočenie u rovnakého prekladateľa/tlmočníka za účelom jednotnej terminológie a štylistiky.