Jazyky: Slovenčina English Deutsch PolszczyznaNavigace: | Hlavní menu | Obsah stránek |

Nalazite se na: Prevodi i tumačenje >Prevodi i tumačenje

U svetu gde je međunarodna komunikacija na svakodnevnom redu a multinacionalne firme najčešći oblik poslovanja, redovno smo u kontaktu sa dokumentima i tekstovima na stranom jeziku i učestvujemo na sastancima, pregovorima ili konferencijama, koje se održavaju na jezicima koji se razlikuju u odnosu na vaš maternji jezik. U takvim situacijama je profesionalni partner za prevođenje i tumačenje nužnost.

Nudimo sve vrste uobičajenog prevođenja i tumačenja sa raznim kombinacijama jezika, koje će ispuniti i one najviše kriterijume i zahteve. Naši prevodioci su kvalitetni profesionalci, koji imaju dugoročna iskustva. Pored toga, prevode u strane jezike na zahtev možemo dati na kontrolu i čoveku kome je to maternji jezik ili eventualno stručnjaku u određenoj branši ili terminologiji. Iz ovih razloga možemo vam garantovati, da će prevedeni tekst biti kvalitetan i blizak državi i kulturi, za koju je namenjen. Naši prevodioci su priznati profesionalci sa mnogo godina iskustva u tumačenju raznih događaja. Imaju iskustva u tumačenju konferencija, poslovnih sastanaka, takmičenja, umetničkih i kulturnih događaja, tumačenju sa vodičem i mnogim drugim. Znamo da prevodilac treba da bude, ne samo jezički kompetentan, nego da ima i odgovarajući karakter i zato nastojimo da uvek sa klijentom razmotrimo sva moguća rešenja i zajedno dođemo do rešenja, koje je najbolje za obe strane.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: